English
Güzel Sanatlar - Metinler | Ahmet Öğreten
METİNLER / Güzel Sanatlar

18. yüzyıla kadar, Türkiye'de resim sanatı genellikle el yazması çizimler, minyatürler şeklinde oldmuştur. 18. yüzyılda, duvar resimleri ile başlayan eğilimler, yağlıboya resme doğru kaymıştır. Bundan sonra, Avrupa ilhamıyla, Askeri Okullarda resim dersleri tanıtılmaya başlanmıştır. Bu nedenle ilk Türk ressamları askeri kişilerden olmuştur. Insan figürü dahil, Türk resminin modernleşmesi, Osman Hamdi Bey'in, Türk resminde büyük isimlerinden birinin başkanlığında Sanatlar Akademisi kurulması ile başlamıştır. 1923 yılında, Cumhuriyetin ilanından sonra, çağdaş resim sanatını diğer okullar izlemiştir. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sanat sergileri açılmaya ve daha fazla resim üretilmeye başlamıştır. 

Ahmet Öğreten © 2014 tüm hakları saklıdır.